Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Robert Waraksa | wersja archiwalna

Status prawny

Muzeum jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod nr 6/1992

Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem PRM/99/08.

Muzeum posiada osobowość prawną.

Organizatorem Muzeum jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Bezpośredni nadzór nad Muzeum sprawuje Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.