Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Robert Waraksa

Remont wiatraka typu "koźlak" z Wodzian

Numer zamówienia: Nr 8347 - 2017

Status: Archiwum

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku, ul. Leśna 23, 11-015 Olsztynek, sekretariat pok.13.

Przedmiotem zamówienia jest:

Remont wiatraka typu "koźlak" z Wodzian

Roboty budowlane

Ogłoszenie Nr 8347 - 2017 z dnia 2017-01-16 r.