Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Robert Waraksa

Modernizacja systemu przeciwpożarowego – etap III

Numer zamówienia: 529462-N-2020

Status: Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku, ul. Leśna 23, 11-015 Olsztynek, sekretariat pok.13

Przedmiotem zamówienia jest:

Modernizacja systemu przeciwpożarowego na terenie
Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku – etap III

Załączniki: