Ogłoszono przez Robert Waraksa

Status prawny

Organizatorem Muzeum jest Województwo Warmińsko-Mazurskie.

Muzeum jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod nr 6/1992

Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem PRM/99/08.

Muzeum posiada osobowość prawną.

Bezpośredni nadzór nad Muzeum sprawuje Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Siedzibą Muzeum jest miasto Olsztynek.