Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Robert Waraksa

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia obejmującego świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektów i mienia, usługi monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego, usługi konserwacji i napraw urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz usługi konserwacji i napraw urządzeń systemu telewizji dozorowej

Numer zamówienia: AG.271.2.2017

Status: Archiwum

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Inne

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku, ul. Leśna 23, 11-015 Olsztynek, sekretariat pok.13.

Przedmiotem zamówienia jest:

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia obejmującego świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektów i mienia, usługi monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego, usługi konserwacji i napraw urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz usługi konserwacji i napraw urządzeń systemu telewizji dozorowej