Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Robert Waraksa

Zapytanie ofertowe na prowadzenie audytu zewnętrznego w projekcie „Olsztynek-Kaliningrad – from the common history to the future partnership” („Olsztynek-Kaliningrad – od wspólnej historii do przyszłego partnerstwa”)

Numer zamówienia: MBL.BL.271.5.2019

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku, ul. Leśna 23, 11-015 Olsztynek, sekretariat pok.13

Przedmiotem zamówienia jest:

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na wybór wykonawcy zamówienia polegającego na prowadzeniu audytu zewnętrznego w projekcie „Olsztynek-Kaliningrad – from the common history 
to the future partnership” („Olsztynek-Kaliningrad – od wspólnej historii do przyszłego partnerstwa”) realizowanego w Programie Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014-2020 przez Muzeum Budownictwa Ludowego 
– Park Etnograficzny w Olsztynku